Mooi, zonnepanelen maar wat in geval van stormschade of diefstal?

Waarom thuisopslag van zonne-energie in Nederland nog niet groot is (maar dat snel gaat veranderen)
mei 7, 2019
Utrechtse onderneming kijkt verder dan de klimaatdoelstelling van 2030
juli 23, 2019
Waarom thuisopslag van zonne-energie in Nederland nog niet groot is (maar dat snel gaat veranderen)
mei 7, 2019
Utrechtse onderneming kijkt verder dan de klimaatdoelstelling van 2030
juli 23, 2019

Je hebt je goed laten informeren, de terugverdientijd tot op de dag berekend en de juiste partijen gevonden: de zon wordt je nieuwste energieleverancier. In enkele seconden kan je investering echter in gevaar worden gebracht door een extreme hagelbui of een ‘grappenmaker’ die een steen op je zonnepanelen gooit. De terugverdientijd van zonnepanelen is een actueel onderwerp maar veel mensen houden geen rekening met de mogelijke negatieve invloeden van externe factoren. SOLARWATT heeft daarom de Volledige Dekking verzekering ontwikkeld, waardoor de terugverdientijd echt 100% zeker is. 

Steeds meer huishoudens met zonnepanelen beheren hun eigen stroomopwekking, waardoor ze onafhankelijk zijn geworden van de energiebedrijven. De Volledige Dekking verzekering zorgt er voor dat je bij onvoorziene omstandigheden geen nieuwe investering hoeft te doen of een aanzienlijk deel van je jaaropbrengst misloopt. SOLARWATT biedt de 10-jarige verzekering, als enige leverancier, gratis voor een periode van vijf jaar.

Steeds extremer weer van invloed op zonnepanelen

Nederland heeft steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering. Dit was eigenlijk pas voor 2050 voorspelt maar het weer laat zich niet dicteren. Ironisch genoeg kan de klimaatverandering juist de mensen duperen die hier iets aan willen doen.

Verzeker je zonnepanelen tegen stormschade, diefstal en brand

SOLARWATT adviseert haar klanten altijd om de opbrengst van de zonnepanelen continu te blijven monitoren. Toch kunnen onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat zonnepanelen minder of helemaal niet meer functioneren. Hoewel SOLARWATT al een garantie van 30 jaar geeft op haar zonnepanelen wilde zij ook externe factoren afdekken. De meest voorkomende externe factoren waardoor mensen nieuwe zonnepanelen moeten aanschaffen en te maken krijgen met (her)installatiekosten:

  • Extreme weersomstandigheden 

Zoals een storm waardoor een boom op het (schuine) dak de zonnepanelen beschadigt maar ook blikseminslag en hagel vormen een risico.

  • Diefstal 

Vooral op daken die eenvoudig te bereiken zijn vormt dit een risico. Bij woningen komt diefstal relatief minder voor dan bij zonneparken.

  • Vandalisme 

Dit kan bedoeld of per ongeluk zijn; een voetbal die op het dak terecht komt of juist een opzettelijke poging om de zonnepanelen te beschadigen met harde/scherpe voorwerpen. Daarnaast is beschadiging door brand ook opgenomen in de polis.

In de SOLARWATT Volledige Dekking verzekering zijn deze risico’s gedekt maar ook in het geval van tegenvallende prestaties en gemiste opbrengsten kan de eigenaar aanspraak maken op de polis. Kijk hier voor meer informatie.