fbpx
De nieuwe generatie zonnepanelen 'made in Germany'

We kijken terug op een druk en succesvol jaar. Een record aantal verkochte glas-glas zonnepanelen, de introductie van de highpower 300 Wp panelen en de verkoopstart van de revolutionaire thuisaccu ‘MyReserve’ waren slechts enkele hoogtepunten uit 2016. Dit alles hebben wij bereikt dankzij uw hulp en wij willen u bedanken voor uw vertrouwen en onze succesvolle samenwerking.

We wensen u het allerbeste voor het nieuwe jaar. Wij verheugen ons op de voortzetting van onze geslaagde samenwerking met u.

Marktperspectief

2017 staat in het teken van groei. De woningbouw is daarbij voor zowel de nieuwbouw als renovatie nog steeds een grote trekker van deze groei. Daarnaast vormt de particuliere sector nog steeds ca de helft van de totale afzet (ca 50%). 2017 wordt een belangrijk jaar voor de zonne-energiesector vanwege de evaluatie van de salderingsregeling. Dit voorjaar zal een kabinetsbesluit plaatsvinden over salderen. Minister Kamp heeft het evaluatierapport ‘De historische impact van salderen’, gemaakt door PwC, naar de Tweede Kamer toegezonden.

Bewustwording op het gebied van kwaliteit is het laatste jaar sterk toegenomen. Door veel problemen met inferieure materialen en het ontbreken van ‘claimbare’ garanties wordt de installateur én eindklant steeds bewuster van de risico’s en kritischer ten aanzien van de aanschaf van een zonne-energiesysteem. Daarnaast is de supply-keten niet transparant en wordt steeds ondoorzichtiger. Het is voor de koper niet duidelijk waar een module is vervaardigd, hoe het wordt gemaakt en of de zonnepanelen in de productie mét gecertificeerde materialen zijn geproduceerd. Eigenlijk weet niemand waar de panelen vandaan komen en wie er verantwoordelijk is voor garanties.

We zien in toenemende mate dat aanbieders en eindgebruikers steeds beter het verschil beginnen te begrijpen tussen de initiële kostprijs en de prijs per kWh (rendement voor de klant) van de installatie. Aangezien we midden in de transitie zitten en meer afhankelijk worden van onze eigen opgewekt energie, wordt de kwaliteit nog belangrijker. Dit geldt voor het complete energiesysteem in huis.