Zonnepanelen: opbrengst, rendement en terugverdientijd

Je wil je woning verduurzamen met zonnepanelen, maar misschien nog wel belangrijker: je wil een mooie opbrengst en een goed rendement op je investering. Hoe zit het met de opbrengst van zonnepanelen, het rendement op je investering en de terugverdientijd? Je leest er alles over op deze pagina.  

Het verschil tussen opbrengst en rendement

Om te beginnen: wat is nu eigenlijk het verschil tussen opbrengst en rendement als we het hebben over zonnepanelen?  

Opbrengst

Dit vertelt hoeveel de zonnepanelen je opleveren, ofwel wat je jaarlijks bespaart met zonnepanelen. Dit kan aangeduid worden in kWh: de hoeveelheid energie die de zonnepanelen je opleveren. Of in euro’s. Dan heb je het over wat de panelen je jaarlijks in euro’s opleveren (of wat je minder aan energie betaalt).  

Vervolgens kan je op twee manieren rekenen met de opbrengst om te kijken naar je investering: rendement of terugverdientijd. 

Rendement

Dit gaat over wat het positieve resultaat is op je investering. De aanschaf van een zonne-energiesysteem is een investering, maar het levert uiteindelijk meer op dan het kost. Het bedrag wat de zonnepanelen je op de lange termijn opleveren, is het rendement dat je hebt. Dit wordt vaak aangeduid in een bepaald percentage. Voor zonnepanelen ligt het rendement gemiddeld tussen de 5% en 14%.

Terugverdientijd

De terugverdientijd is een andere manier om naar je investering te kijken. Dit zegt iets over hoe snel je het geld van de investering weer heb terugverdiend. Een zo kort mogelijke terugverdientijd gaat nooit samen met een zo hoog mogelijk rendement. Bij een zo laag mogelijke terugverdientijd gaat het namelijk vaak om een systeem van minder goede kwaliteit, en dus mindere opbrengst (en rendement) op de lange termijn. Uiteindelijk gaat het erom hoeveel het systeem je oplevert, dus adviseert Solarwatt altijd om te kijken naar het rendement en niet naar de terugverdientijd.  

De opbrengst en het rendement van zonnepanelen berekenen

Een gemiddeld huishouden bespaart al snel zo’n € 600 tot € 1.000 per jaar. Bij het berekenen van de opbrengst van zonnepanelen is het vooral belangrijk te kijken naar het rendement op lange termijn. Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de opbrengst, en dus ook het rendement en de terugverdientijd:

Het Wp-vermogen van de zonnepanelen

Het Wattpiek–vermogen vertelt je hoeveel zonlicht het paneel omzet naar elektriciteit bij standaard testcondities. Een hoog Wp-vermogen betekent niet altijd dat het paneel ook het meeste oplevert. Het gaat om de effectieve opbrengst: de verhouding tussen het vermogen en de energieopbrengst. Dit is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de ligging en kwaliteit van het paneel. Houd er rekening mee dat het vermogen van glas-folie panelen twee keer zo snel af als dat van glas-glas panelen. Kijk ook goed naar de afmeting van het paneel. Soms hebben grote zonnepanelen een hoog Wp-vermogen, maar grote panelen zijn altijd de beste oplossing. Het gaat om de efficiëntie, ofwel het Wp-vermogen per m2. 

Het aantal kWh

kWh is de afkorting van kilowattuur. Wh staat voor wattuur: de eenheid die we gebruiken voor hoeveelheid energie. Bij zonnepanelen betekent het aantal kWh hoeveel elektriciteit het paneel oplevert. Het vermogen is hierbij een start, maar ook de kwaliteit, de toegepaste techniek en omgevingsfactoren spelen een rol. 

Je energieverbruik

De hoogste opbrengst haal je als de energieopbrengst zo goed mogelijk is afgestemd op je energieverbruik. 

De kwaliteit van de zonnepanelen

Net als bij alle andere apparaten bepaalt de kwaliteit van de zonnepanelen de opbrengst en levensduur. Kwaliteit speelt dus ook een essentiële rol bij het berekenen van je rendement. 

Het dakoppervlak, en dus het aantal zonnepanelen

Het oppervlak van je dak, en de hoeveelheid zonnepanelen die je plaatst, heeft invloed op de opbrengst. Zoals eerder genoemd behaal je de hoogste opbrengst door het aantal panelen zo goed mogelijk af te stemmen op je huidige en toekomstige energieverbruik.

Omgevingsfactoren

Ook de omgeving van de zonnepanelen is van groot belang. Denk aan de ligging en de hellingshoek van het dak. Die hebben invloed op de hoeveelheid zonlicht dat op de panelen komt. 

De afstemming van de verschillende componenten

De afstemming van de verschillende onderdelen van het zonne-energiesysteem ten opzichte van elkaar is belangrijk voor de opbrengst van je zonnepanelen. Denk dan bijvoorbeeld aan de stringverdeling van de zonnepanelen en het vermogen van de omvormer. De kennis en kunde van de installateur speelt hierin een belangrijke rol.  

Terugverdientijd

De terugverdientijd is een andere manier om naar je investering te kijken. Dit zegt iets over hoe snel je het geld van de investering weer heb terugverdiend. Een zo kort mogelijke terugverdientijd gaat nooit samen met een zo hoog mogelijk rendement. Bij een zo laag mogelijke terugverdientijd gaat het namelijk vaak om een systeem van minder goede kwaliteit, en dus mindere opbrengst (en rendement) op de lange termijn. Uiteindelijk gaat het erom hoeveel het systeem je oplevert, dus adviseert Solarwatt altijd om te kijken naar het rendement en niet naar de terugverdientijd.  

Terugverdientijd

De terugverdientijd is een andere manier om naar je investering te kijken. Dit zegt iets over hoe snel je het geld van de investering weer heb terugverdiend. Een zo kort mogelijke terugverdientijd gaat nooit samen met een zo hoog mogelijk rendement. Bij een zo laag mogelijke terugverdientijd gaat het namelijk vaak om een systeem van minder goede kwaliteit, en dus mindere opbrengst (en rendement) op de lange termijn. Uiteindelijk gaat het erom hoeveel het systeem je oplevert, dus adviseert Solarwatt altijd om te kijken naar het rendement en niet naar de terugverdientijd.  

Bereken de opbrengst van je zonnepanelen