De opbrengst van zonnepanelen

Een gemiddeld huishouden bespaart al snel zo’n €1.400 – €2.400 per jaar met zonnepanelen. Bij het berekenen van de opbrengst van zonnepanelen is het vooral belangrijk om te kijken naar het rendement op lange termijn.  

Opbrengst van zonnepanelen berekenen

De opbrengst van zonnepanelen is niet ieder jaar hetzelfde. Dat heeft te maken met het weer en daarnaast gaat in de loop der jaren de opbrengst van de zonnepanelen iets achteruit. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het berekenen van de opbrengst en het aantal zonnepanelen.  

De opbrengst van zonnepanelen wordt aangeduid in kWh (kilowattuur). In Nederland gaan we er vanwege de weersomstandigheden (zoninstraling) vanuit dat het zonne-energiesysteem 90% van de capaciteit in wattpiek opbrengt.  

Het berekenen van de opbrengst van zonnepanelen doe je zo:  

0,9 x aantal zonnepanelen x het aantal Wattpiek van één zonnepaneel

Stel, je hebt 10 glas-glas zonnepanelen van 360Wp dan bereken je de opbrengst als volgt:
0,9 x 10 x 360 = 3.240 kWh per jaar.

Opbrengst van zonnepanelen per maand

De opbrengst van zonnepanelen verschilt niet alleen per jaar, maar ook per maand. In de winter leveren zonnepanelen namelijk minder op dan in de zomer. Toch is het niet zo dat zonnepanelen helemaal niets opbrengen in de winter. Ongeveer 30% van de opbrengst van zonnepanelen op jaarbasis wordt opgewekt tussen oktober en maart. Minder dan in de zomer dus, maar zeker niet niks. Ook indirect zonlicht bij bewolking, zogenaamd diffuus licht, zorgt namelijk voor opbrengst.

De gemiddelde opbrengst van zonnepanelen per maand bereken je door het voorbeeld hierboven te delen door twaalf maanden. De daadwerkelijke opbrengst van zonnepanelen per maand is dus erg verschillend per periode en afhankelijk van het weer.

Deze factoren bepalen de opbrengst van zonnepanelen

Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de opbrengst van zonnepanelen:  

Het Wattpiek-vermogen van de zonnepanelen

Het Wattpiek–vermogen vertelt je hoeveel zonlicht het paneel omzet naar elektriciteit bij standaard testcondities. Een hoog Wp-vermogen betekent niet altijd dat het paneel ook het meeste oplevert. Het gaat om de effectieve opbrengst van de zonnepanelen: de verhouding tussen het vermogen en de energieopbrengst. Dit is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de ligging en kwaliteit van de zonnepanelen. Houd er rekening mee dat het wattpiek-vermogen van standaard glas-folie zonnepanelen twee keer zo snel afneemt als dat van glas-glas panelen. Kijk ook goed naar de afmeting van het paneel. Soms hebben grote zonnepanelen een hoog wattpiek-vermogen, maar grote panelen zijn niet altijd de beste oplossing. Het gaat om de efficiëntie, ofwel het Wp-vermogen per m2. 

Het aantal kWh van de zonnepanelen

kWh is de afkorting van kilowattuur. Wh staat voor wattuur: de eenheid die we gebruiken voor hoeveelheid energie. De k staat voor kilo, ofwel 1000. 1000 Wh is 1 kWh. Bij zonnepanelen betekent het aantal kWh hoeveel elektriciteit het paneel oplevert. Het vermogen bepaalt de energieopbrengst, maar ook de kwaliteit, de toegepaste techniek en omgevingsfactoren spelen een rol. 

Je energieverbruik

Zonnepanelen leveren het meest op als de energieopbrengst zo goed mogelijk is afgestemd op je energieverbruik. 

De kwaliteit van de zonnepanelen

Net als bij alle andere apparaten bepaalt de kwaliteit van de zonnepanelen de opbrengst en levensduur. Kwaliteit speelt dus ook een essentiële rol bij het berekenen van je opbrengst en rendement. Zonnepanelen met een lange levensduur en hoge kwaliteit, leveren gedurende hun levensduur veel meer energie op dan zonnepanelen van mindere kwaliteit.  

Het dakoppervlak, en dus het aantal zonnepanelen

Het oppervlak van je dak, en de hoeveelheid zonnepanelen die je plaatst, heeft invloed op de opbrengst. Zoals eerder genoemd behaal je de hoogste opbrengst door het aantal zonnepanelen zo goed mogelijk af te stemmen op je huidige en toekomstige energieverbruik.  

Het formaat van het zonnepaneel heeft invloed op het aantal zonnepanelen dat op het dak past. Een groter zonnepanelen is niet altijd beter omdat een groter gedeelte van het dakoppervlakte dan vaak onbenut blijft. Er ligt dan in totaal minder vermogen op je dak.  

Omgevingsfactoren

Ook de omgeving van de zonnepanelen is van groot belang voor de opbrengst. Denk aan de ligging en de hellingshoek van het dak. Die hebben invloed op de hoeveelheid zonlicht dat op de panelen komt. Ook schadaw op het dak van bijvoorbeeld een dakkapel, schoorsteen of boom kan de opbrengst verminderen. 

De afstemming van de verschillende componenten

De afstemming van de verschillende onderdelen van het zonne-energiesysteem ten opzichte van elkaar is belangrijk voor de opbrengst van je zonnepanelen. Denk dan bijvoorbeeld aan de stringverdeling van de zonnepanelen en het vermogen van de omvormer. De kennis en kunde van de installateur speelt hierin een belangrijke rol. 

Het verschil tussen opbrengst en rendement

Als we het hebben over de opbrengst van zonnepanelen, worden de termen opbrengst en rendement vaak door elkaar gebruikt. De opbrengst van zonnepanelen vertelt je wat je jaarlijks bespaart, in kWh of in euro’s. Het rendement is het positieve resultaat op je investering. Het rendement is de verhouding tussen de kosten en de gemiddelde jaarlijkse opbrengsten. Dit wordt vaak aangeduid in een bepaald percentage. Voor zonnepanelen ligt het rendement gemiddeld tussen de 10% en 25%. 

Voorbeeld berekenen rendement

 

Om te bepalen wat de gemiddelde jaarlijkse energieopbrengst is, gaan we uit van een afschrijvingsperiode van 20 jaar.

  • Systeem samenstelling: 10 x zonnepanelen 360 Wp
  • Totale vermogen: 3.600 Wp
  • Verwachte energieopbrengst eerste jaar: 3.240 kWh (0,9 * 3.600)
  • Totale investering: € 5.785
  • Gemiddelde opbrengst per jaar*: € 1.527
  • Rendement zonnepanelen: 1.527/5.785 = 26,4%

* O.b.v. huidige energieprijs (prijspeil mei 2022): € 0,48 & jaarlijkse energieprijsstijging: 0%

Bereken de opbrengst van zonnepanelen