Solarwatt Planet Proof badge
Solarwatt Planet Proof badge

Solarwatt toonaangevend in MVO-proof ondernemen

Al 30 jaar lang staat Solarwatt aan de frontlinie als het gaat om de strijd voor een schonere toekomst met zonne-energie. Niet alleen met onze hoogwaardige zonne-energiesystemen, maar ook door maatschappelijk verantwoord (MVO) te ondernemen. Ontdek wat hier allemaal bij komt kijken en welke stappen Solarwatt neemt om duurzaamheid én goede arbeidsvoorwaarden in de gehele productieketen te garanderen. 

gecertificeertd 50% minder co2

Solarwatt staat voor dwangarbeid vrij produceren 

We zouden willen dat we dit statement niet hoefden te maken. We produceren al 30 jaar zonnepanelen in Duitsland, waarbij we natuurlijk aan Europese normen voor arbeid en milieu voldoen.
De rapporten van Sheffield Halam University, ‘In Broad Daylight’ (2021) en ‘Overexposed’ (2023) maken duidelijk dat een significant percentage (ca 35%) van het wereldwijd geproduceerd silicium tot stand komt met dwangarbeid.

Solarwatt neemt dit zeer serieus en erkent haar verantwoordelijkheid om de hoogste normen van ethisch zakendoen te handhaven. Solarwatt is daarom aangesloten bij het IMVO Convenant van de SER. Daarnaast voldoen we als Duitse firma aan het zogenoemde ‘Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz’ (LkSG, 2021)

Wij zijn van mening dat wij als bedrijf de verplichting en verantwoordelijkheid hebben om de best mogelijke nakoming van de vereiste normen te eisen en onze leveranciers moeten dit dienovereenkomstig controleren. Wij willen geen dwangarbeid in onze keten.

Om die reden heeft Solarwatt als Europese leverancier van zonnepanelen in de hele keten audits uitgevoerd om dwangarbeid uit te sluiten. Door nauwe samenwerking met onze partners zijn we in staat om onze hele leverketen in kaart te brengen en verbeteringen door te voeren.

Solarwatt is aangesloten bij het IMVO Convenant.

Het prijskaartje van ethisch ondernemen 

Voor Europese bedrijven zorgt het uitsluiten van dwangarbeid bij leveranciers voor een verhoging van de kostprijs van het product. Dit komt doordat het aanbod van potentiële leveranciers beperkt wordt. Omdat Solarwatt zichzelf verplicht om alleen zaken te doen met ethische leveranciers, leidt dit tot een kleinere pool van beschikbare leveranciers. Daarnaast vragen deze leveranciers een hogere prijs, omdat ze zelf investeren in fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en eerlijke lonen. Dit resulteert in hogere kosten, maar geeft ons als bedrijf wel de zekerheid dat we ethisch verantwoord blijven ondernemen.

Alle producten van Solarwatt Low-Carbon en PFAS vrij

Zoals ook in het rapport ‘Overexposed’ te lezen is, is er een duidelijke connectie tussen high-carbon zonnepanelen en dwangarbeid, omdat in de betreffende regio vrijwel alleen elektriciteit wordt geproduceerd met kolencentrales. Daarom sturen wij op Low-Carbon producten, met een zo hoog mogelijke recycling content, en zoveel mogelijk duurzame energie (waterkracht, wind en zon) in de keten. Al jaren zijn we specialist in glas-glas zonnepanelen, die vanwege het ontbreken van een folie aan de achterkant intrinsiek PFAS-vrij zijn.

Met een lage CO₂-uitstoot en PFAS-vrije producten draagt Solarwatt bij aan het verminderen van de impact op het milieu. Wij streven naar duurzaamheid in elke fase van onze producten. Van productie tot recycling. Als bedrijf nemen we maatregelen om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren en een positieve impact op de planeet te hebben. Op onze in Duitsland geproduceerde panelen hebben we in 2021 een Cradle-to-cradle Silver certificaat behaald.

Onze certificeringen en samenwerkingen met gerenommeerde instanties benadrukken onze toewijding aan een duurzame en schone toekomst.

Wat is nu het belang van een Low-Carbon paneel?
Het Solarwatt zonnepaneel heeft een emissie van ongeveer 500 kg/kWp, ongeveer de helft van een high-carbon paneel. Doordat we alle panelen testen in ons eigen testlaboratorium in Dresden kunnen we levensduur van de panelen garanderen voor 30 jaar.

Met het Nederlandse zonnetje komt daarmee de uitstoot per geproduceerde kWh op ongeveer 18 gram. Daarmee maken we elk elektriciteitsnet in Europa groener.

Ter vergelijking: een high-carbon folie zonnepaneel met een emissie van 1000 kg/kWp en een garantie van 15 jaar heeft een emissie van 67 gr/kWh. Dat is in een aantal landen in Europa al geen verbetering meer.

De resterende CO₂ emissies kunnen wij ook nog compenseren. Die mogelijkheid bieden we al aan via ons unieke registratieproces van onze eindklanten.

Het MVO-proof logo van Solarwatt

Bij Solarwatt geloven we in actie ondernemen, niet alleen in woorden maar ook in daden. Ons nieuwe logo sluit hier precies bij aan en belichaamt de volgende kenmerken:

 • Dwangarbeid Vrij 
  Solarwatt zet zich in om dwangarbeid in de hele productie- en toeleveringsketen uit te sluiten
 • PFAS Vrij 
  Al onze producten zijn vrij van PFAS, waardoor we de impact op mens & milieu minimaliseren
 • Low Carbon 
  Met een lage CO₂-uitstoot dragen onze producten bij aan een duurzamere wereld
 • Recyclebaar
  Duurzaamheid zit in ons DNA, daarom zijn onze producten ontworpen voor een lange levensduur en toekomstige hoogwaardige recycling

Recyclebaarheid van Solarwatt producten

Solarwatt zet zich in voor een circulaire zonne-energieketen. Wij zijn medeoprichter van de stichting Zonne-energie Recycling Nederland en leveren de afgevaardigde voor de zonne-energiesector aan de Stichting OPEN die verantwoordelijk is voor de registratie en  van al het elektrisch en elektronisch afval in Nederland. Het doel is om in de toekomst een structuur te hebben waarin zonnepanelen hoogwaardig kunnen worden gerecycled.

Wij gaan er voor onze producten van uit dat we door te kiezen voor glas-glas en de lange levensduur die daarmee ontstaat de beste kans hebben om de glazen platen en de zonnecellen zodanig te scheiden aan het eind van hun levensduur dat er een hoogwaardig hergebruik mogelijk is.

Solarwatt staat voor de toekomst van duurzaam ondernemen 

Solarwatt is niet alleen leverancier van zonne-energiesystemen; wij streven ernaar een symbool te zijn van toewijding aan een betere, schonere toekomst. MVO-proof ondernemen is hierbij essentieel. Solarwatt blijft innoveren en streven naar een wereld waar duurzaamheid de norm is. Dat is onze missie. Vandaag en in de toekomst.

Solarwatt – Powering a better tomorrow.