installateur op het dak met zonnepanelen

De terugverdientijd van zonnepanelen is naast het rendement en de opbrengst een andere manier om naar je investering te kijken. De terugverdientijd zegt iets over hoe snel je het geld van de investering weer hebt terugverdiend. 

Een zo kort mogelijke terugverdientijd van zonnepanelen gaat nooit samen met een zo hoog mogelijk rendement. Bij een zo laag mogelijke terugverdientijd gaat het namelijk vaak om een systeem van minder goede kwaliteit, en dus minder opbrengst (en rendement) op de lange termijn. Uiteindelijk gaat het erom hoeveel het systeem je oplevert, dus adviseert Solarwatt altijd om te kijken naar het rendement en niet naar de terugverdientijd.

Terugverdientijd van zonnepanelen berekenen 

Bij het berekenen van de terugverdientijd van zonnepanelen heb je het volgende nodig: 

  1. De kosten voor aanschaf en installatie 
  2. De energieopbrengst van de installatie in kilowattuur (kWh) 
  3. Je energieverbruik 
  4. De prijs per kWh voor elektriciteit via het net 

Om je te helpen de terugverdientijd voor jouw situatie te berekenen vind je hieronder een versimpeld rekenvoorbeeld:  

  • 10 zonnepanelen van 360 Wp (totaal: 3600 Wp) 
  • De energieopbrengst van deze zonnepanelen is in deze situatie 3.240 kWh 
  • De installatie kostte € 7.000 inclusief btw (de btw van ongeveer €1.300 kun je terugvragen) 
  • Je energieverbruik is 3.000 kWh per jaar 
  • De energieprijs (prijspeil mei 2022*) ligt op 0,48 euro per kWh 
  • Terugleververgoeding (voor teruglevering boven verbruik)** is 0,11 euro per kWh   

Met deze gegevens is je jaarlijkse besparing €1.866,40 en de terugverdientijd dus iets minder dan 4 jaar. 

Niet meegenomen in deze berekening zijn een verwachte jaarlijkse energieprijsstijging en de degradatie van de zonnepanelen. De degradatie van Solarwatt glas-glas zonnepanelen is echter nihil.  

*let op: de energieprijzen zijn aan verandering onderhevig en hebben invloed op de terugverdientijd. Het is daarom verstandig om de all-in kWh prijs op jouw eigen energierekening te hanteren.

** de terugleververgoeding verschilt per energieleverancier 

Bereken wat jij kunt besparen met zonnepanelen