De energievoorziening van de toekomst

EuPD Research uitgeroepen tot Top Brand PV
februari 13, 2017
Onbeperkt groene energie: SOLARWATT komt met eerste volledig modulaire accuopslagsysteem
maart 21, 2017

SOLARWATT faciliteert energievoorziening van de toekomst op Solar Solutions 2017

  • Consumenten klaar om prosument te worden
  • Zonne-energiesector aan zet om branchebreed betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid te garanderen

 Het is mogelijk om alle Nederlandse huishoudens in 2025 zelfstandig hun eigen energie te laten opwekken, beheren en toepassen. Dat stelt Erik de Leeuw, directeur van SOLARWATT Benelux. Maar om dat te bereiken, moeten toekomstige prosumenten wel volledig kunnen vertrouwen op de kwaliteit en het rendement van zo’n langetermijninvestering. Een sectorbreed streven naar transparantie, betrouwbaarheid en veiligheid in het belang van de consument is daarom het pleidooi van De Leeuw, die tijdens Solar Solutions 2017 op 22 en 23 maart 2017 in de Expo in Haarlemmermeer demonstreert hoe SOLARWATT invulling geeft aan deze kernwaarden.

In het beleidsplan Energietransitie van de Nederlandse overheid staat het doel vastgelegd om het gebruik van fossiele brandstoffen te vervangen door wind- en zonne-energie, en om van Nederland in 2020 een van de duurzaamste landen ter wereld te maken. SOLARWATT ziet daarin voor de markt een belangrijke rol weggelegd voor zonne-energie, iets dat onderbouwd wordt door het recente brancheonderzoek Nationaal Solar Trendrapport 2017 van Solar Solutions. Daaruit blijkt dat zonne-energie een van de weinige vormen van duurzame energie is, die op een groot draagvlak onder de bevolking kan rekenen.

Bij langetermijninvesteringen als zonnepanelen is de laagste prijs niet langer leidend. In plaats daarvan zijn naast kwaliteitskeurmerken en merkimago de garantievoorwaarden (78 procent) en de aanbeveling van installateurs (68 procent) tegenwoordig veel belangrijker, zo blijkt uit onderzoek van Europese brancheorganisatie EuPD Research. Om als sector te kunnen bijdragen aan de doelstellingen in het beleidsplan Energietransitie, moet de zonne-energiebranche volgens De Leeuw daarom kritisch naar zichzelf blijven kijken, hoge eisen stellen aan producten en service, en zelf de verantwoordelijkheid nemen voor wat betreft transparantie, kwaliteit en veiligheid. Alleen dan kunnen toekomstige prosumenten massaal overtuigd worden van de meerwaarde van een overstap naar zelfstandige en duurzame energievoorziening.

‘Onafhankelijkheid energieleveranciers geen utopie’

“Het draagvlak voor zonne-energie is dusdanig groot, dat het geen utopie is om binnen tien jaar een situatie te realiseren, waarin Nederlandse huishoudens volledig onafhankelijk zijn van energieleveranciers”, zegt De Leeuw. “Technisch gezien, is het mogelijk. Wat het voor consumenten alleen nog lastig maakt, is dat er in de markt nog veel onduidelijkheid heerst over de veiligheid van zonne-energieproducten en hoe betrouwbaar hun investering zal zijn op de langere termijn – bijvoorbeeld ten aanzien van onderhoud en product- en vermogensgaranties. Gebruikers zijn klaar voor de energietransitie. Het is nu aan de markt om te voorzien in kwaliteit.”

Tijdens Solar Solutions 2017 demonstreert SOLARWATT hoe het met producten als de nieuwe-generatie glas-glas zonnepanelen, de Energie Manager en de award-winnende thuisaccu MyReserve – oplossingen waarmee prosumenten zelf hun energie opwekken, monitoren en opslaan – de energievoorziening van de toekomst faciliteert. Voor deze en andere innovaties van het bedrijf of voor een gesprek met Erik de Leeuw over de ontwikkelingen in, en de koers van de zonne-energiesector zijn bezoekers van harte welkom om een bezoek te brengen aan SOLARWATT in stand C7 in de Expo in Haarlemmermeer.