08 feb 2021

Sneeuw op Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn behoorlijk goed bestand tegen sneeuw, en ze zijn ook getest op de mate waarin sneeuwdruk kan worden weerstaan. Dit wordt uitgedrukt in Pascal. Wel zijn er tussen zonnepanelen grote verschillen hoeveel sneeuw ze kunnen weerstaan.

14 dec 2020

Tilburgse huurders kiezen massaal zonnepanelen dankzij uniek PvA

Een langere levensduur van de huizen en meer leefcomfort voor de bewoners. Dat zijn dé uitgangspunten van een grondige dakrenovatie en verduurzaming van driehonderd woningen in de Tilburgse wijk Stokhasselt. Een flinke klus die in juni 2019 is gestart en die woning voor woning effectief wordt aangepakt.

12 okt 2020

Project in de picture: 6300 Glas-Glas Zonnepanelen

Door afbouw van salderingsregeling wordt het in de toekomst steeds aantrekkelijker om eigen opgewekte energie door zonnepanelen op te slaan in een accu. Tijd dus om nu proefprojecten te starten om ervaring op te doen en data te verzamelen. In Rotterdam loopt nu een praktijkproef.

05 okt 2020
Mono Zonnepaneel close up

Resultatenonderzoek RIVM naar effecten branden zonnepanelen

SOLARWATT kijkt vol vertrouwen uit naar resultatenonderzoek RIVM naar effecten branden zonnepanelen

“MINDER KANS OP GEVOLGSCHADE BIJ GEBRUIK GLAS-GLAS-ZONNEPANELEN”

Tiel, 5 oktober 2020 – Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft het RIVM opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van branden met zonnepanelen. Hij vraagt zich af op het vrijkomen van (glas)deeltjes daarbij een significant risico betreft en hoe hiermee om moet worden gegaan. Dit naar aanleiding van twee recentelijke branden in Flevoland en Noord-Holland, waarbij regionale media en de NOS hadden bericht over ‘glas’ van zonnepanelen dat in weilanden terecht was gekomen. Volgens SOLARWATT en de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord zijn het geen glasdeeltjes, maar resten van zonnecellen die in de desbetreffende weilanden zijn gevonden.

Naast de effecten van branden met zonnepanelen onderzoekt het RIVM samen met Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), het Veiligheidsberaad, de veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en de NVWA wat de gevolgen van de branden met zonnepanelen zijn voor de omgeving en het milieu. En hoe gezamenlijke expertise en advies op dit terrein gebundeld kunnen worden. Beide onderzoeken zijn een goede zaak volgens Wico Gerritsen van SOLARWATT Benelux. “Brandveiligheid en het voorkomen van schade zijn essentieel. Maar ook belangrijk is een juiste weergave van de feiten. Bij een brand kan de in het zonnepaneel gebruikte folie door de hoge temperatuur smelten. Zodra dat gebeurt, kan het EVA-materiaal waarmee de zonnecellen tussen het folie en het glas aan de voorkant verbonden zijn, smelten of branden. Vervolgens komen die zonnecellen los. En die zijn bij de branden in Noord-Holland en Flevoland dus verspreid. Op foto’s van de weilanden zie je dus ook geen glas, maar zonnecelmateriaal.”

Glas-glas-zonnepanelen brandveiliger

Om de brandveiligheid te vergroten en mogelijke gevolgschade te beperken, pleit Gerritsen voor het gebruik van glas-glas-zonnepanelen. “De kans dat silicium-zonnecellen loskomen is veel kleiner als de achterkant van het zonnepaneel van glas is. Dus bij glas-glas-zonnepanelen. Glas heeft een veel hoger smeltpunt dan folie. Het paneel blijft zo vaker intact en speelt geen rol bij brandverspreiding. Mocht het toch zo heet worden dat ook het glas smelt, dan smelten de zonnecellen mee en is er geen verspreiding van materiaal. Onze  glas-glas-zonnepanelen voldoen aan alle richtlijnen en eisen voor brandveiligheid. Ze hebben als enige brandklasse A, waardoor de kans kleiner is dat branden en stoffen, zoals cellen verspreiden en in het milieu terechtkomen.”

17 sep 2020

Rotterdams proefproject met SOLARWATT MyReserve Systeem

Door afbouw van salderingsregeling wordt het in de toekomst steeds aantrekkelijker om eigen opgewekte energie door zonnepanelen op te slaan in een accu. Tijd dus om nu proefprojecten te starten om ervaring op te doen en data te verzamelen. In Rotterdam loopt nu een praktijkproef.

Bereken je besparing