EnergieSponsoring met SOLARWATT & Softs

Plusdak: de duurzame dakoplossing
juni 19, 2017
Prestatie boven verwachting met glas-glas zonnepanelen
oktober 25, 2017

SOLARWATT is een van de eerste dealers van Softs Points en EnergieSponsoring in Nederland. Het bedrijf steunt daarmee het introduceren van Softs Points, SponsorSolars en EnergieSponsoring van Softs. SOLARWATT gaat daarbij de eigen glas-glas-zonnepanelen gebruiken. Softs, het netwerk van Surface of Things is een duurzame drietrapsraket waarbij het neerzetten van Softs Points zorgt dat er zonnepanelen met gratis zonne-energie (SponsorSolars) op allerlei plaatsen neergezet kunnen worden die het eveneens nieuwe fenomeen EnergieSponsoring mogelijk maken.

Softs Points is een innovatieve uitvinding van Softs. Het zijn draaibare, driehoekige panelen die tegen de gevel van een gebouw gemonteerd worden of geplaatst worden op de grond zoals op rotondes. Schijnt de zon, dan wekken de zonnepanelen energie op. Is het bewolkt, dan draait het systeem een slag en absorbeert het bijvoorbeeld CO₂. Of het draait nog een slag en het toont een logo of een boodschap. De driehoekige panelen zijn ook te gebruiken om de lucht te zuiveren of om regenwater op te vangen.

Ieder Softs Point levert een exploitatie-overschot op. Het exploitatieoverschot uit Softs Points wordt ingezet om op allerlei locaties zonnepanelen met gratis zonne-energie te kunnen plaatsen. Softs noemt dit SponsorSolars. SOLARWATT voorziet in de levering van glas-glas zonnepanelen als het Softs Points door hen is aangebracht. Het energie-overschot dat daaruit voortkomt, wordt dan ingezet in de vorm van EnergieSponsoring. Met deze duurzame drietrapsraket kunnen Softs samen met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele burgers werken aan verduurzaming.

EnergieSponsoring
Bij EnergieSponsoring worden maatschappelijke organisaties gesponsord om, zonder zelf te investeren, maatregelen te nemen waarmee zij de energiekosten kunnen verlagen en waarmee ze kunnen verduurzamen. Iets wat bij de meeste maatschappelijke organisaties hoog op de agenda staat maar waar meestal geen geld voor is. De organisaties of gebouweigenaren die een Softs Point huren, kunnen zelf aangeven aan welke maatschappelijke organisatie zij het exploitatie-overschot van hun Softs Points beschikbaar stellen via EnergieSponsoring.

Peter van Dommele, CEO van Softs: “We hebben dealers zoals SOLARWATT nodig en we zijn ze dankbaar dat ze als en van de eerste dealers meedoen. Door de samenwerking met SOLARWATT krijgen we bovendien de beschikking over zonnepanelen die in Nederland en Duitsland als beste uit verschillende tests komen.”

Erik de Leeuw, Directeur SOLARWATT Benelux: Het idee van EnergieSponsoring is baanbrekend en het concept van Softs sluit perfect aan bij SOLARWATT’s voortdurend streven om een voortrekkersrol te vervullen in de verduurzaming van Nederland. SOLARWATT is daarom trots om als dealer van Softs Points en leverancier van glas-glaspanelen bij SponsorSolars betrokken te zijn. Het exploitatiemodel van Softs vraagt een zo laag mogelijk niveau van onderhoud en nawerk en vereist daarom de allerhoogste kwaliteit zonnepanelen om op lange termijn bestand te zijn tegen verschillende weersomstandigheden. Onze glas-glas zonnepanelen passen daar uitstekend bij met een looptijd van maar liefst 30 jaar de langste product- en vermogensgarantie heeft in de markt.”