CO₂-compensatie voor geselecteerde glas-glas zonnepanelen

Solarwatt is de eerste systeemfabrikant in de zonne-energiesector die haar klanten de mogelijkheid biedt om de CO₂ uitstoot van geselecteerde glas-glas zonnepanelen te compenseren. En daar zijn we trots op!

Hoe zorgvuldig je ook te werk gaat, bij de productie van elk technisch product is er altijd sprake van uitstoot van broeikasgassen. Dit geldt ook voor onze zonnepanelen, die juist ontworpen zijn om de uitstoot te verminderen. Een lastige kwestie, want hoe zorg je ervoor dat deze uitstoot zo min mogelijk invloed heeft op het milieu? Op onze locatie in Dresden maken we gebruik van 100% groene stroom, maar op andere plekken in de productieketen komen er alsnog emissies vrij. Deze uitstoot kan helaas niet volledig vermeden worden.  

‘’Alle uitstoot die niet kan worden vermeden of verminderd, kan worden gecompenseerd.’’

Vermijden. Verminderen. Compenseren. 

Wat je niet uitstoot, hoef je ook niet te compenseren. Het is dan ook het beste om zo veel mogelijk energie en uitstoot te besparen. Dit is uiteraard ook ons doel. Wij doen er alles aan om uitstoot zo veel mogelijk te vermijden of verminderen. In enkele gevallen is het niet mogelijk om emissies te vermijden, in dat soort situaties komt compensatie om de hoek kijken. Door te compenseren kunnen we alsnog een positieve impact maken en onze CO₂ footprint zo klein mogelijk houden.  

Samen actief

CO₂ compensatie is helaas niet voldoende om het probleem van de wereldwijde klimaatverandering op te lossen. In een ideale wereld zou elk bedrijf en elke consument zijn best moeten doen om zijn of haar eigen ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Daarom werken we bij Solarwatt voortdurend aan het verminderen van het grondstoffenverbruik bij de productie van glas-glas zonnepanelen.Door de CO₂ uitstoot van de productieketen voor geselecteerde zonnepanelen te compenseren, kunnen klanten er ook voor zorgen dat hun zonnepanelen vanaf het begin een schone balans hebben.

70%

Uit onze enquête is gebleken dat meer dan 70% van de respondenten bereid is een meerprijs te betalen voor CO₂ compensatie. We juichen deze trend niet alleen toe, maar zien het ook als onze missie om de CO₂ voetafdruk van onze producten voortdurend te verbeteren. 

Milieubewust

Voor onze klanten is het verkleinen van hun CO₂ voetafdruk zo makkelijk mogelijk gemaakt. Het enige wat ze hoeven te doen, is hun vertrouwde installateurs vertellen dat ze de uitstoot voor de productie van hun zonnepanelen willen compenseren. Onze installateurs zorgen vervolgens voor de compensatie voor het overeenkomstige aantal zonnepanelen van Solarwatt en ontvangen een gepersonaliseerd certificaat voor de klant. 

Wij supporten dit CO₂ compensatie project

Biogasprogramma in Kenia 

Het Keniaanse biogasprogramma voorziet individuele huishoudens van biogasinstallaties. Hiermee zijn huishoudens minder afhankelijk van vervuilend brandhout en dure fossiele brandstoffen. Koken op biogas is snel, rookvrij en verbetert de gezondheid van het gezin. De overgebleven restanten dienen als een uitstekende organische meststof die de opbrengst van gewassen verhoogt, waardoor de gezinnen extra inkomsten krijgen. Een echte win-win situatie voor mens en milieu.  

Het enige nadeel van biogasinstallaties zijn eigenlijk de kosten. Lang niet elk gezin heeft de financiële middelen om dit te realiseren. Daarom is dit programma gecreëerd, waarbij er  

kredietpartnerschappen met financiële instellingen zijn opgezet. Door samen te werken met landelijke microfinancieringsinstellingen en spaarcoöperaties krijgen kopers van biogasinstallaties de meest gunstige kredietvoorwaarden. De inkomsten uit de verkoop van koolstofkredieten komen rechtstreeks ten goede aan biogasgebruikers in de vorm van service na verkoop, training voor biogasproducenten en andere nuttige diensten. 

Resultaten van het project (sinds maart 2020): 

 • 14.950 rookvrije keukens 
 • 103.440 directe begunstigden 
 • 365.200 ton bespaarde CO₂ 
 • 223.000 ton hout bespaard 
 • 13.700 mensen die gebruik maken van gegenereerde mest 
 • 31 nieuwe start-ups  
 • 107 fulltime banen en parttime werk voor ongeschoolden  

Onze CO₂-compensatie

Zo zijn we te werk gegaan

Om de CO₂ voetafdruk van onze glas-glas zonnepanelen te bepalen, hebben we alle onderdelen onder de loep genomen, zoals:

 • zonnecel
 • frame
 • glas
 • inbeddingsmateriaal
 • verbindingsstuk
 • verbindingstechnologie

Let op: de productie van zonnepanelen speelt normaal gesproken ook een belangrijke rol bij de uitstoot van CO₂. Aangezien wij onze Solarwatt zonnepanelen in Dresden produceren met 100% groene stroom, is dat in ons geval niet van belang.

De berekening van onze CO₂ voetafdruk is gebaseerd op internationaal erkende normen zoals ISO 14067* en het Greenhouse Gas Protocol (GHG). Onze analyses omvatten zowel primaire gegevens, d.w.z. gegevens van onze leveranciers, als secundaire gegevens uit toonaangevende databases.

Het resultaat is de CO₂-voetafdruk in ton CO₂-equivalenten (t CO₂e) van een zonnepaneel. Deze waarde vormt de basis voor de volgende stap, namelijk het bepalen van het concrete compensatiebedrag in geld, waarmee Solarwatt certificaten koopt van hoogwaardige klimaat- en ontwikkelingsprojecten.

*ISO 14067 definieert de eisen en richtlijnen voor het kwantificeren van de CO2 voetafdruk van producten. Het doel is om de uitgestoten hoeveelheden broeikasgassen te kwantificeren in verband met de levenscyclusfasen van een product. Te beginnen met de winning van hulpbronnen en de aankoop van grondstoffen, via de fasen van productie, gebruik en tot het einde van de levensduur van het product.

Bron

Zo selecteren we compensatieprojecten 

In principe kan de veroorzaakte uitstoot overal op aarde worden gecompenseerd. Het doel is om een balans in de wereldwijde atmosfeer te bereiken. Voor ons selectieproces hebben we vooral de nadruk gelegd op de volgende criteria: 

Hier kiezen we voor klimaatprojecten van de Gold Standard Foundation. Deze is ontwikkeld door het WWF samen met meer dan 40 andere NGO’s en volgt bijzonder strenge en holistische richtlijnen. Gold Standard projecten behoren tot de meest hoogwaardige klimaat- en ontwikkelingsprojecten en dragen aantoonbaar bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en aan duurzame ontwikkeling.  

Wat betreft het type project hebben wij ons gericht op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, omdat deze een duurzame bijdrage leveren aan het compenseren van CO2-uitstoot. 

Ondanks het feit dat uitstoot op elke locatie kan worden gecompenseerd, hebben de compensatieprojecten verschillende effecten. Deze zijn aanzienlijk groter in ontwikkelingslanden: de bedrijfslocatie wordt versterkt en we ondersteunen met onze compensatie andere duurzaamheidsdoelen van de VN, zoals armoedebestrijding en toegang tot schone energie.  

We zorgen ervoor dat de producten die we selecteren niet alleen de ecologische, maar ook de economische en sociale omstandigheden verbeteren en zo voldoen aan andere VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s). Dit brengt extra voordelen met zich mee, zoals armoedebestrijding, toegang tot schone energie, fatsoenlijk werk en economische groei en andere SDG’s.  

De CO2 compensatie van Solarwatt is gebaseerd op de CO2-prijs van het nationale emissiehandelssysteem voor 2021 en ligt binnen een prijsrange van 20 – 28€ per ton CO2-equivalent. 

Pionier op het gebied van klimaatbescherming.

We zijn ’s werelds eerste systeemfabrikant in de zonne-energiesector die zijn klanten de optie biedt om de CO₂-uitstoot van de toeleveringsketen voor geselecteerde glas-glasmodules te compenseren.