SOLARWATT
Volledige Dekking
is een verzekering voor extra dekking bovenop de SOLARWATT productgarantie en vermogensgarantie. Zo hoef je je geen zorgen meer te maken over onvoorziene gebeurtenissen in de toekomst. Jouw rendement is verzekerd!

registreer meteen je systeem klik hier button

ALL-RISK VERZEKERING: In het geval van schade zorgen wij dat alles weer goed komt. Ja, alles!
Bij een totaal verlies van jouw zonne-energiesysteem betaalt de verzekering de prijs van een nieuw systeem en vergoedt bovendien bijkomende kosten, zoals verpakkings- en montagekosten. In het geval van deelschade, dus als je SOLARWATT zonne-energie en/of opslagsysteem nog te repareren is, neemt de verzekering de noodzakelijke reparatiekosten op zich.

Deze all-risk verzekering biedt een topdekking over je gehele SOLARWATT zonne-energiesysteem

All-risk

In geval van diefstal

In geval van de meest uiteenlopende schades

In geval van gemiste opbrengsten

In geval van tegenvallende prestaties

Dekking tot €100.000,00

Voorbeelden van gedekte oorzaken van schade

SOLARWATT Volledige Dekking allrisk verzekering is een product van verzekeraar ErgoDe SOLARWATT Volledige Dekking allrisk verzekering is een product van verzekeraar Ergo en wordt door AON aangeboden. Hierdoor is jouw verzekering extern ondergebracht en daarmee extra beschermd.

Meerwaarde SOLARWATT Volledige Dekking verzekering t.o.v. een opstalverzekering

SOLARWATT Volledige Dekking Opstalverzekering
Gemiste opbrengsten ten gevolge van schade of verlies zijn gedekt
De prestaties van het zonne-energiesysteem vallen lager uit dan berekend
Gevolgen van microcracks
Nagelvaste verbinding van zonnepanelen geen eis voor dekking verzekering
Diefstal zonder braakschade valt onder de dekking
Vandalisme valt onder de dekking
Zowel blikseminslag, hagelschade, zware stormen als natuurrampen zijn gedekt
Het zonne-energiesysteem kan gratis meeverzekerd worden
De verzekerde waarde is gelijk aan de nieuwwaarde. Eventuele transport- en herstelkosten zijn ook gedekt

Kies je voor een dekking van 5 of 10 jaar?

De verzekeringsdekking begint op de dag dat jouw professionele installateur het SOLARWATT zonne-energiesysteem voor het eerst opstart. De bijdrage voor de Volledige Dekking is gedurende de eerste vijf jaar voor rekening van SOLARWATT.

Het is natuurlijk verstandig om het rendement uit je zonne-energie investering voor een langere termijn zeker te stellen, in ieder geval gedurende de terugverdientijd. Het is daarom mogelijk om voor een aantrekkelijk tarief de SOLARWATT Volledige Dekking te verlengen naar een periode van 10 jaar. Jouw minimale rendement zet je hiermee voor 10 jaar vast!

SOLARWATT
Volledige Dekking
5 jaar
SOLARWATT
Volledige Dekking
10 jaar
Productieverlies verzekering
Minder opbrengst verzekering
All-risk verzekering
Dekking gedurende terugverdientijd
Totaalbedrag Gratis €484
Totale looptijd 5 jaar 10 jaar
  Registreer 5 jaar Registreer 10 jaar

Kies voor SOLARWATT Volledige Dekking

De keuze voor zonnepanelen van SOLARWATT is alvast de eerste verstandige keuze. Hiermee kies je voor kwaliteit en weet je dat je topprestaties kunt verwachten gedurende de lange levensduur. Daarnaast kan je rekenen op de lange product- en vermogensgaranties van de SOLARWATT zonnepanelen. Bij SOLARWATT glas-glas zonnepanelen zijn deze allebei van toepassing voor een periode van 30 jaar!

Ondanks de hoge kwaliteit en uitstekende garanties, kunnen er zich altijd onverhoopte situaties voordoen, die niet zijn gedekt. Denk hierbij aan diefstal, vandalisme, schade door hagel en bliksem of bijvoorbeeld brand. Je wilt dan niet voor verrassingen komen te staan en vervolgens tegen hoge kosten aanlopen, welke ook niet zijn gedekt door een opstalverzekering of inboedelverzekering. SOLARWATT Volledige Dekking biedt dekking in alle bovenstaande voorbeelden, waarbij ook de gemiste opbrengsten uit de zonnepanelen en alle benodigde herstelwerkzaamheden worden gedekt, inclusief de transportkosten. Daarnaast is door SOLARWATT Volledige Dekking, de beloofde energieopbrengst gedekt. Indien de opbrengst lager is dan 90% van toegezegde opbrengst, dan kan je aanspraak maken op de verzekering.

Met de SOLARWATT Volledige Dekking ben je verzekerd van een vergoeding voor verloren gegane stroomopbrengsten indien jouw zonne-energiesysteem als gevolg van schade niet goed kan functioneren, bijv. door diefstal van belangrijke onderdelen of beschadiging van de installatie. Uitkering van misgelopen energie-opbrengsten, wordt uitgekeerd voor maximaal een jaar, vanaf de derde dag.

Met de aanschaf van SOLARWATT zonnepanelen, reken je op een hoog rendement. Om er zeker van te zijn dat je in de praktijk ook een hoog rendement gaat behalen, ongeacht onvoorziene situaties, biedt SOLARWATT de SOLARWATT Volledige Dekking. Alleen dan kun je jouw investering echt zekerstellen en uitgaan van het hoge rendement waar je op rekent. Je hebt daarbij de mogelijkheid om de verzekering te verlengen van 5 naar 10 jaar, waarmee je jouw rendement nog langer kunt vastzetten.

De terugverdientijd van een zonne-energiesysteem ligt doorgaans tussen de 5 en 10 jaar. Door SOLARWATT Volledige Dekking te verlengen naar 10 jaar, verzeker jij je van een goed werkend systeem binnen deze periode, doordat negatieve effecten van noodlottige situaties en 90% van de toegezegde energieopbrengst zijn verzekerd. Je zult jouw zonne-energiesysteem door de verlenging in ieder geval altijd terugverdienen. Dat staat vast.

Zonnepanelen vallen doorgaans ook onder de dekking van de opstalverzekering. Dit is vaak afhankelijk van een aantal voorwaarden en ook de mate van dekking is vaak niet toereikend om je volledig schadeloos te stellen in geval van schade.

Indien 90% van de in de opbrengstprognose voorspelde jaarlijkse energieopbrengst als gevolg van bijvoorbeeld een lagere blootstelling aan zonlicht onder het verwachte niveau blijft, profiteer je van de in de SOLARWATT Volledige Dekking opgenomen Minder Opbrengst verzekering. De verzekering dekt in dit geval het verschil tussen de gegarandeerde en de werkelijke jaarproductie – dat is tot 50% van de verwachte jaarlijkse energieopbrengst!*

Kies voor zekerheid

De gemiste stroomproductie van de zonnepanelen door schade of diefstal is ook gedekt door de SOLARWATT Volledige Dekking verzekering tot maximaal 12 maanden. Kies je voor zekerheid, dan kies je voor SOLARWATT Volledige Dekking!


* Deze webpagina dient uitsluitend ter informatie. De enige informatie die bindend is, is de informatie die je samen met jouw verzekeringspolis hebt ontvangen over de dekking van de verzekering, klantinformatie en informatie over wat je moet doen in geval van verlies of schade. Voor Italië gelden bijzondere voorwaarden: voor daksystemen tot 20 kWp nominaal vermogen.

Bereken je besparing