Intelligente energiecontrole voor uw huishouden

De Solarwatt Manager flex bewaakt, controleert en reguleert alle energiestromen in het huishouden. Het energiemanagementsysteem biedt mogelijkheden voor een breed scala aan toepassingen. Bovendien is de Manager flex de ideale partner voor Battery flex . U kunt op elk moment zien of de energieopslagunit wordt opgeladen en hoeveel energie er nog beschikbaar is. Met behulp van de Manager flex kunt u uw eigen verbruik van zelf opgewekte zonne-energie optimaliseren.

slimme stekker mystrom solarwatt

Alles inzichtelijk met een slimme stekker

De mogelijkheden van de Manager flex groeien met het aantal verbruikers dat op het systeem is aangesloten. Hoewel het “internet of things” (IOT) al op ieders lippen ligt, kunnen veel huishoudelijke apparaten nog niet direct “op afstand bediend” worden. Dit gat wordt gedicht met slimme stekkers. Lampen, wasmachine of zwembadpomp: bijna elke energieverbruiker kan via een slimme stekker worden in- en uitgeschakeld. Via het Manager flex Portal kan dit ook onderweg worden gedaan.

Deze intelligente contactdozen kunnen op verschillende manieren met de Manager flex worden gekoppeld, door in te loggen op het WLAN, via de WPS-functie van de router of handmatig via een app. De enige voorwaarde voor een succesvolle integratie, is dat de Manager flex en het stopcontact zich in hetzelfde netwerk bevinden en dat het netwerk via WLAN bereikbaar is. De schakel- of bedrijfstijden voor de afzonderlijke slimme stekkers kunnen op de EnergieManager portaal onder de toepassing “Schakelen” of via app worden gedefinieerd. In theorie kan een onbeperkt aantal van dergelijke “schakelaars” worden gebruikt.

Warm water opwekken met zonne-energie

Voor degenen die niet of beperkt willen investeren in een thuisbatterij voor elektriciteit, is de productie van warm water met behulp van zonne-energie een goede optie om op een verstandige manier gebruik te maken van zelf opgewekte zonne-energie en de energie op te slaan.

Het warme water wordt opgeslagen in een buffervat en kan direct worden gebruikt voor de tapwatervoorziening of worden gebruikt ter ondersteuning van het verwarmingssysteem. Dit bespaart stookkosten en vermindert, in het geval van toepassing van een gasketel, ook de CO₂-uitstoot. Hiervoor is bijvoorbeeld een verwarmingselement nodig dat via de Manager flex tijd- of zon afhankelijk kan worden geregeld. De meeste verwarmingselementen hebben een minimum aan overtollige energie nodig om te kunnen werken. Daarna kan de uitgang continu of trapsgewijs worden geregeld.

Verlaging van de verwarmingskosten

Overtollige zonne-energie kan ook worden gebruikt om een warmtepomp te laten werken. De warmtepomp onttrekt warmte aan de omgeving en draagt deze over aan het verwarmingssysteem. In de zomer kan dit effect worden omgedraaid en gebruikt om kamers te koelen.

Als de warmtepomp in het thuisnetwerk is geïntegreerd en door de Manager flex wordt gevonden, geeft het energiemanagementsysteem het apparaat prioritaire toegang tot overtollige zonne-energie. De warmtepomp wordt aangestuurd via de SG Ready interface van de Manager flex . Door het gebruik van de warmtepomp wordt er minder netstroom verbruikt en worden de verwarmings- en koelkosten gereduceerd. In het geval van een hybride warmtepomp (ondersteund door een gasketel), wordt er CO₂ bespaard.

De elektrische auto opladen

Het eigen laadpunt, aangedreven door zelf opgewekte zonne-energie, is niet alleen ecologisch maar ook economisch verantwoord: met kosten van iets meer dan €2 per 100 km wordt mobiliteit aanzienlijk goedkoper dan met fossiele brandstoffen of elektriciteit van de energieleverancier.

Het laadpunt(wallbox) is geïntegreerd in het thuisnetwerk en wordt herkend door de Manager flex. Een extra meter voor de muurkast is niet meer nodig. Het elektrische auto wordt bij voorkeur opgeladen met overtollige zonne-energie op een zodanige manier dat de batterij gegarandeerd volledig wordt opgeladen op het gewenste tijdstip van vertrek. In het Manager flex-portaal kunnen de prestatiegegevens worden bewaakt: gemiddeld laadvermogen, gemiddelde productie van zonne-energie en het minimum aantal kilometers dat in de huidige laadtoestand kan worden gereden.

Intelligent opladen – veilig rijden

In het gedeelte “Schakelen” van het Manager flex-portaal is het laadproces voor de wallbox exact gedefinieerd. Naast “zonneladen”, waarbij de laadkarakteristiek wordt gebaseerd op maximale benutting van overtollige zonne-energie, kunnen ook extra voorwaarden worden geprogrammeerd, zoals “veiligheidsladen”. Hierbij wordt er na thuiskomst van het werk voor gezorgd dat het laadniveau tot een minimaal niveau wordt gebracht, waarbij het laadniveau betrouwbaar genoeg is voor een bepaald aantal kilometers. De zonne-energie-optimalisator toont de minimale range bij een betreffende laadcyclus. Dit maakt het gemakkelijker om de juiste ladingshoeveelheid te selecteren.

Schakelschema’s voor verbruikers definiëren

De schakelschema’s van alle verbruikers kunnen in het Manager flexPortal worden aangestuurd via de overzichtelijke en intuïtieve “schakelinterface. De werking van elke individuele verbruiker is PV-geoptimaliseerd (symbool: zon) en tijdgestuurd (symbool: klok). In de actieve modus wordt het symbool oranje weergegeven, in de niet-actieve modus is het symbool grijs. Energieverbruikers kunnen ook handmatig worden geschakeld.

Handmatig schakelen

De schakelinterface in het Manager flex Portal toont alle apparaten waarvoor schakel- en verbruiksoptimalisatie mogelijk is. Daar kan het apparaat direct worden ingeschakeld (aan) of uitgeschakeld (uit) via een digitale schakelaar.

Tijdgestuurd (schakelen zonder PV-optimalisatie)

Met de tijdregeling kunt u vaste tijden definiëren waarin een apparaat altijd aan of uit staat, onafhankelijk van een bestaand overschot aan zonne-energie.

PV-optimalisatie (schakelen met PV-optimalisatie)

Als de PV-optimalisatie is geactiveerd, wordt het betreffende apparaat automatisch ingeschakeld als er een overschot aan zonne-energie is.

Eenvoudig schakelen

Onder “Schakelen” staan alle aangesloten apparaten vermeld: eerst de PV-geoptimaliseerde apparaten, dan de tijd gestuurde. Hoe verder een apparaat in de lijst staat, hoe hoger de prioriteit. Dit betekent dat een verderop in de lijst vermeld apparaat eerst wordt ingeschakeld of opgeladen in geval van overstroom, en de andere pas daarna. Nieuw aangesloten apparaten worden automatisch gedetecteerd door de Manager flex tijdens een korte installatie en toegevoegd aan de lijst. Als alternatief kunnen extra ladingen worden toegevoegd met behulp van de knop “Toevoegen”. De schakelhandelingen kunnen continu worden geregeld, bijvoorbeeld met een compatibel laadstation. Maar ook sturing via een schakeldrempel is mogelijk, bijvoorbeeld voor SG ready-warmtepompen en kleine verbruikers.

Uitzonderingen bevestigen de regel

Vaste programma’s kunnen tijdelijk worden overschreven in het energiebeheersysteem. Na een vooraf ingestelde periode keert het programma terug naar de automatische werking. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld een vijverpomp permanent uitgeschakeld blijft.

In het geval van slimme stekkers, die ook over een fysieke schakelaar beschikken, maakt de “vrije” instelling het mogelijk om handmatig in en uit te schakelen. Buiten het hiervoor gedefinieerde tijdvenster treedt het opgegeven programma, bijv. zonne-optimalisatie, in werking. Dit programma kan ook worden aangepast.

Nog meer functies en antwoorden

Typische schakelschema’s kunnen worden samengevat in profielen. Het is bijvoorbeeld zinvol om schema’s voor de verwarming te definiëren voor de verschillende seizoenen.

De uitgebreide functionaliteiten van het Manager flex Portaal worden aangevuld met een Helpcentrum waar gebruikers antwoorden kunnen vinden op veel van hun vragen.

Passend in jouw situatie

Vaste programma’s kunnen tijdelijk worden overschreven in het energiebeheersysteem. Na een vooraf ingestelde periode keert het programma terug naar de automatische werking. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld een vijverpomp permanent uitgeschakeld blijft.

In het geval van slimme stekkers, die ook een fysieke schakelaar beschikken, maakt de “vrije” instelling het mogelijk om handmatig in en uit te schakelen. Buiten het hiervoor gedefinieerde tijdvenster treedt het opgegeven programma, bijv. zonne-optimalisatie, in werking. Dit programma kan ook worden aangepast met behulp van instellingen zoals “minimum” of “gespecificeerde looptijd” of “minimale rusttijd”. Voorbeelden van toepassingen voor deze functie zijn ontvochtigers en vijverpompen.

Ik wil het overschot aan zonne-energie gebruiken om met mijn warmtepomp op een rendabele manier warm water te produceren.
U kunt uw tapwatervoorziening, bijvoorbeeld een warmtepomp, integreren in uw energiebeheer via een koppelingsrelais. Vervolgens kunt u in de schakelapplicatie de PV-optimalisatie voor de warmtepomp activeren. Door een minimale looptijd per dag in te voeren, kunt u ervoor zorgen dat er aan het eind van de dag voldoende warm water beschikbaar is voor een welverdiende douche.
Ik zou willen dat bepaalde apparaten 's nachts geen elektriciteit verbruiken.
Integreer deze apparaten in uw energiebeheersysteem, bijvoorbeeld met behulp van Smart Plug. In de Switch App kunt u dan eenvoudig tijden instellen waarop het apparaat altijd wordt uitgeschakeld met behulp van de timer.
U kunt uw zwembadpomp integreren in uw energiebeheer via een koppelingsrelais.
U kunt uw zwembadpomp integreren in uw energiebeheer via een koppelingsrelais.Vervolgens kunt u in het schakelschema de PV-optimalisatie voor de pomp activeren. ‘s Middags kunt u de PV-optimalisatie handmatig omschakelen om deze voor de door u gewenste tijdsduur te overbruggen. Daarna wordt de pomp weer automatisch PV-geoptimaliseerd.
Normaal gesproken laad ik mijn elektrische auto op met overtollige zonne-energie, maar ik moet NU opladen en het is bewolkt.
Een elektrisch oplaadstation kan eenvoudig worden geïntegreerd in uw energiemanagementsysteem via Ethernet. Vervolgens kunt u in het schakelschema de PV-optimalisatie voor het laadstation activeren. De PV-optimalisatie kan op elk moment worden overruled via de Laadknop en het laadproces start onmiddellijk.

Stroomschema van de Solarwatt Manager flex

Manager flex Portal voor eindklanten

InstallerCenter voor elektrische installateurs