Salderen: wat is het en hoe werkt het

Soms wekken zonnepanelen meer energie op dan je zelf verbruikt op dat moment. Dit overschot aan energie lever je terug aan het net en wordt door de energieleverancier gebruikt om andere huishoudens van stroom te voorzien. Op andere momenten gebruik je juist meer energie dan dat je opwekt, bijvoorbeeld bij slecht weer. De extra benodigde stroom neem je dan af bij een energieleverancier. Op de jaarrekening verrekent de energieleverancier het totaal aan teruggeleverde energie met jouw jaarverbruik. De teruggeleverde energie wordt dus afgestreept tegen de gebruikte energie. Dat noemen we salderen. 

In Nederland kennen we een salderingsregeling voor zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in dat je de energie die je opwekt voor hetzelfde tarief mag verrekenen met de energie die je afneemt. Heb je meer energie afgenomen dan teruggeleverd? Dan betaal je het verschil. Heb je juist meer energie teruggeleverd? Dan krijg je de vergoeding die je energieleverancier vooraf met je heeft afgesproken.  

Deze salderingsregeling voor zonnepanelen is tot 2025 van kracht en wordt daarna langzaam afgebouwd. 

Afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen na 2024

Het kabinet was van plan vanaf 1 januari 2023 de salderingsregeling voor zonnepanelen stapje voor stapje af te bouwen. Inmiddels is bekend dat dit wordt uitgesteld tot 2025. Je kunt dan elk jaar een iets kleiner percentage van de teruggeleverde energie salderen. Dat betekent dat de zonne-energie die jij opwekt niet meer voor 100% wordt afgetrokken van je verbruik.

Waarom doet de overheid dat? In het kort: salderen kost de overheid geld in de vorm van gemiste belastinginkomsten. De overheid zal met de nieuwe regeling niet langer de volledige energiebelasting ”terugbetalen”, maar slechts een deel. Dit deel wordt afgebouwd tot het jaar 2031. Vanaf 2025 zal het fiscale voordeel van energie terugleveren dus geleidelijk afnemen.

Met het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt het dus steeds interessanter om de opgewekte energie zoveel mogelijk zelf te gebruiken. Dat levert meer voordeel op dan het terugleveren aan het net. Met een goede energiemanager en thuisbatterij haal je het meeste uit jouw zonnepanelen.  

Is het nog slim om te investeren in zonnepanelen?

Ook na het afbouwen van de salderingsregeling, is de aanschaf van zonnepanelen nog een goede investering. De doelstelling van de overheid bij de afbouwregeling is dat de terugverdientijd  voor zonnepanelen gelijk blijft. Investeren in zonnepanelen blijft dus zeker de moeite waard.  

Zoveel mogelijk opgewekte energie zelf gebruiken

Het afbouwen van de salderingsregeling vanaf 2025 betekent dat het dus steeds belangrijker wordt om zoveel mogelijk opgewekte energie zelf te gebruiken. Ieder jaar krijg je namelijk voor een steeds groter gedeelte van de teruggeleverde stroom een terugleververgoeding, in plaats van het volledige kWh tarief dat je zelf betaalt. Een energiemanager kan jouw eigen gebruik optimaliseren en je helpen om zoveel mogelijk energie te gebruiken op het moment dat de zonne-energie beschikbaar is. Is er daarna nog opgewekte energie over? Een thuisbatterij biedt dan uitkomst en kan je helpen de zonne-energie thuis op te slaan. Zo kan de energie die je overdag opwekt, ‘s avonds gebruikt worden.